Teamcoaching en Intervisie

-Er wordt in overleg een passend programma opgesteld.
-Op welke manier we hieraan invulling geven hangt af van de vraag en het doel van de groep of het team dat gecoacht wordt.
-Het proces wordt intensief begeleid en zorgvuldig afgerond.
-Voorbeelden van mogelijke onderwerpen kunnen zijn;
-Wat zijn de doelen van je team, hoe worden ze vorm gegeven en in hoeverre komen deze overeen met persoonlijk doelen,
-welke persoonlijke waarden leven er en hoe zit dat met de gezamenlijke waarden je team,
-Welke taboes heersen er binnen je team en hoe kun je daar mee omgaan
-Waar worden er obstakels ervaren, waar hebben deze mee te maken en wat hebben ze het team te zeggen,
-Wat zijn beperkende aspecten waardoor mogelijk succes tegengewerkt wordt en hoe kan dit omgezet worden
-Welke rollen zijn er aanwezig en neemt ieder verantwoording voor de eigen plek
-Wat is efficiënter (samen)werken hoe kan dit praktisch worden ingevuld
-Gekeken wordt er naar hoe de behandelde onderwerpen in de praktijk toepasbaar zijn en blijven.
-Belangrijk is ook na de groepscoaching of de intervisie met de behandelde onderwerpen bezig te blijven. Hier worden praktische handvatten voor aangereikt.
Wil je meer informatie?
Bel gerust.
Bea: 06-15651544